Loki

Kurnaz Loki ve Talihsiz Baldur

Loki, dev Farbauti’nin oğludur. Yarı iblis, yarı tanrı olarak bilinir. Sinsi, kurnaz ve hilebazlık onun karakterini oluşturur. Kendisini çok seven Sigyn ile evli olmasına karşın; Angrboda adında bir dev ile olan ilişkisinden de üç çocuğu olmuştur. Kurt Fenrir, Dünya yılanı Jormungard ve yer altı dünyasının yöneticisi Hel; tanrıların duyduğu kehanete göre zamanı geldiğinde bütün dünyayı yok edecek olan savaşın askerleri olacaklardır.


Loki kıskanç bir yapıya sahiptir. Tanrıların başına sürekli bir felaket çıkarır, sonra da yine kurnazlığı ile bu felaketten herkesi kurtarır. Fakat Thor’a karşı olan davranışları anlaşılmaz haldedir. Ona zarar verse de, yeri geldiğinde yanında olup yardım da eder. İçlerinde bir tanrı vardır ki, Loki onunla ayrıca ilgilidir. Erkek güzeli Baldr, Loki’nin kurnazlığı yüzünden kazara kör Hod tarafından vurularak öldürülür. Baldr ve Loki’nin hikayesini aynı başlık altında konuşmak daha doğru olacaktır.
Baldr, Snorri’nin kaynaklarına bakılacak olursa; tanrıların en iyisi, en merhametlisidir. Hakkında pek bir şey öğrenemediğimiz Baldr, talihsizdir. Onun talihsizliği de Loki’den gelmektedir.


Hikaye şöyledir;


Baldr kendi ölümü üzerine rüyalar görmektedir. Bu korkunç rüyaları yorumlaması için, Odin ölüler diyarına giderek kahin bir kadını diriltir ve ona bu rüyaların anlamını sorar. Baldr’ın öleceğini söyleyen kadın, aynı zamanda onu Hod adında birinin öldüreceğini de söyler. Bu durumdan çekinen tanrılar Baldr’ın ölmemesi için plan yapmaya başlarlar.
Frigg, Baldr’ı felaketlerden korumak için kayalardan hastalıklara kadar zarar gelebilecek her şeye, Baldr’ın canını yakmamaları adına yemin ettirir. Bu yüzden Baldr, tanrıların yeni eğlencesi olmuştur. Ona taş atarlar, atış talimlerini onun üzerinde yaparlar. Ona hiç bir şey zarar verememektedir.
Loki bu durumu fırsat bilerek kılık değiştirir ve Frigg’in yanına gider. Baldr’a zarar verecek bir şey olup olmadığını sorar. Frigg, ökse otunun yeminini almadığını, zarar vermek için çok güçsüz olduğunu düşündüğünü ağzından kaçırınca; Loki ökse otunu bulmaya gider. Bu bitkinin sap kısmını alarak geri döner. Herkes atış talimi yaparken, Hod bir köşede oturuyordur.
Loki onun da talim yapması gerektiğini söyler, Hod kör olduğunu söylemesine rağmen ısrarına dayanamaz. Loki, Hod’a Baldr’ın durduğu yeri söyleyerek oraya atmasını ister. Hod’un attığı bu bitki sapı Baldr’ı yaralar ve ölümüne neden olur. Aradan zaman geçmeden, karısı Nanna da kederinden ölür.


Tanrılar intikam almak ister, fakat bu olay Asgard’da tanrıların kutsal saydıkları bölgede yaşandığı için Loki’ye zarar vermekten çekinirler. Baldr’ın cenazesi yakıldıktan sonra Loki’nin kaçtığını öğrenince peşine düşerler. Onu öldürmeseler bile, cezalandıracaklardır. Loki kaçmıştır; fakat yakalandığında onu bir kayaya bağlayıp başına iki adet zehirli yılan bırakırlar. Bu yılanlardan akan zehir Loki’ye her değdiğinde onun titremeleri yüzünden depremler olur. Fakat bir gün gelecektir ki, Loki karşımıza bambaşka bir şekilde çıkacaktır.


Bir başka hikaye ise Loki ve yaramazlığı üzerine yazılmıştır.

Loki, haylazlığından ötürü olacak ki,Thor’un karısı Sif’in saçlarını keser. Bunu öğrenince Thor çılgına döner ve Loki’nin üzerine yürür. Köşeye sıkıştığı için bir çözüm yolu bulacağına söz vererek uzaklaşan Loki, Sif için cücelerden altından saç yapmalarını ister. Bu saç Sif’in doğal saçı olacaktır. Altından saçları olan Sif, durumdan memnun kalır. Loki de bu durumdan pek etkilenmiştir.


Loki, Brokk adlı cüceye giderek, altından saçları yapan Eitri adındaki cücenin aynı güzelliğe sahip üç farklı eşya yapamayacağına dair kendi kellesi üzerine bahse girer. Eitri ise hiç beklemeden işe koyulur ve fırına bir yaban domuzu postu koyar. Kardeşi Brokk’u, fırını harlaması için görevlendirir ve kendisi dur demeden işini yarıda bırakmaması için tembihler. Eitri dışarı çıkınca, bir sinek Brokk görevinin başındayken gelir ve kollarını ısırır. Brokk önemsemez, işine devam eder. Eitri fırını açar ve içinden altın kılları olan bir post çıkarır. İkinci olarak fırına külçe altın koyar ve Brokk’u yine ateşi harlaması için görevlendirip çıkar. Sinek gelir ve bu sefer de boynunu ısırır ama Brokk yine umursamaz. Eitri geldiğinde içinden Draupnir denen altın bir yüzük çıkarır, ki bu yüzük, her dokuz gecede bir olmak kaydıyla sekiz adet yüzük doğuracaktır. Son olarak Eitri fırına demir koyar. Çıktığında sinek gelir ve Brokk’un göz kapağını ısırır. Brokk gözüne dokunmak için ateşi harlamayı bir anlığına bırakır. Eitri fırını açtığında demir bir çekice dönüşmüştür; fakat sinek yüzünden çekicin sapı çok kısadır. Bu kusur gibi görünse de, sapının kısa olması sayesinde çekiç cebe bile sığabilecektir, fırlatıldığında geri gelecektir ve hedefinden sapmayacaktır. Bu hikayede bahsedilen sinek ise büyük ihtimalle iddiayı kazanmak için şekil değiştirerek rahatsızlık veren Loki’dir.

Brokk, yüzüğü Odin’e verir. Yaban domuzunu Freyr’e ve çekici de elbette Thor’a sunar. Loki iddiayı kaybetmiştir, kaçmaya çalıştığında da Thor onu yakalamış ve cücelere teslim etmiştir. Brokk kafasını kesmek yerine, Loki’nin ağzını dikmenin daha uygun olduğunu düşünmüştür.
Tanrılara, devlerle savaşmaları için verilen bu eşyaların anlatıldığı hikaye, aynı zamanda Loki’nin sinsiliğini, haylazlığını anlatır.


Loki’nin kurnazlığı ve başına açtığı felaketler bu hikayelerle sınırlı değildir. Burada anladığımız o ki, Loki içinde nefret ve kin barındırmanın yanı sıra; aynı zamanda kurnazlığı ile herkesi parmağında oynatabilecek kadar tehlikelidir. Onunla başa çıkmak için tanrılar onunla akıl oyununa girmezler. Tehditler gereken etkiyi verdiğinden Loki bir şekilde orta yolu bulmaya çalışır. Fakat gün geldiğinde Loki herkes için daha büyük bir tehdit olacaktır.

Bir başka makalede görüşmek üzere!

Sevgi ve sağlıkla kalın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir